Donează direct prin PayPal către Asociația ALECART

2%

 

ALECART, „unul dintre cele mai serioase și mai bine coordonate proiecte ale liceenilor români” („Observator Cultural”) reprezintă nucleul Asociației „Alecart”, asociație non-profit, care are drept obiectiv promovarea atitudinii culturale în rândul tinerilor. Dacă veți considera că revista și tot ceea ce înseamnă proiectul ALECART merită redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, noi vă stăm la dispoziție cu datele necesare completării formularului (nr. 230) pentru anul în curs. Numai cu ajutorul dumneavoastră proiectul ALECART poate fi posibil, revista ALECART și mai bună, celelalte activități culturale (întâlnirile cu scriitori, întâlnirile cu absolvenți, clubul de poezie, workshop-urile și conținutul online) mai diverse, mai vizibile, mai eficiente. Mulțumim pentru susținere și sperăm să fim pe măsura așteptărilor dvs. și în perioada ce urmează! Mai jos veți găsi atât formularul în format PDF deja completat cu datele noastre, cât și instrucțiunile privind completarea acestuia cu datele dvs. De asemenea, vă punem la dispoziție datele noastre și în cazul în care nu aveți acces la formular în format digital.

 

Cerere în format PDF pentru venit provenit din salarii (nr. 230)

Instrucțiuni de completare

Declarație unică priviind impozitul pe venit și contribuțiile sociale – persoane fizice

 

Denumirea entității fiscale: ASOCIAȚIA „ALECART” IAȘI
Cod de înregistrare fiscală: 29417449
Cont bancar (IBAN): RO51BRDE240SV02509302400 deschis la BRD Iași


În caz de neclarități sau în cazul în care doriți ajutor din partea noastră în vederea completării formularului ALECART vă stă la dispoziție la adresa de mail redactia@alecart.ro. Vă rugăm sa includeți în subiectul mailului sau în corpul acestuia secvența [Redirectionare 2%] pentru a vă putea răspunde în cel mai scurt timp cu putință. Vă mulțumim!


Câteva mențiuni esențiale extrase din instrucțiunile de completare: Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora. Termen de depunere: ‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului; Formularul se completează în două exemplare:‐ originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice; ‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.