Light of Life. Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără.

La ediția I a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără “Light of Life” care se desfășoară între 01.02.2023 – 14.05.2023 (Înscrierea concurenților, primirea lucrărilor) și 24 – 25 mai (Festivitatea de premiere) pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, indiferent de etnie, sex sau religie, care nu au depășit vârsta de 26 de ani, nu au publicat un volum individual de poezie și îndeplinesc toate celelalte condiții prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pe care îl puteți consulta mai jos.

Fiecare concurent va trimite 5 (cinci) poezii (care vor purta același motto, ales de autor, fără alte indicii privind identitatea autorului) și Fișa de participare la adresa de e-mail: concurs.lightoflife@gmail.com.

Rostul concursului e acela de a încuraja poezia cu tematică religioasă în sincronie cu extraordinara poezie contemporană: ieșirea dintr-o anume rutină a unor astfel de texte, și ca stilistică, dar și ca viziune. Nu tipul de versificație (vers clasic versus vers liber) e problema unor astfel de texte, ci o anumită lentoare în a valorifica bogăția de sensuri pe care lumea&viața&limbajul de astăzi o înfățișează celor care scriu.”- susține inițiatorul concursului, prof. Gheorghe Cîrstian, secretarul juriului.

Iată cum se poate scrie minunat:

 1. fie ca poem scurt:materia doarmese va trezi cu ochii la noi
  legată prin nenumărate sinapse de trup
  piatră, pom, vrabie, om, înger vor pluti
  în povestea în care vechi și nou
  ies una din alta fără sfârșit
  amintindu-și că au fost create
  din nimic, cu puterea iubirii

  Florin Caragiu

  2.

  fie ca poem lung:Fericirile

  Fericiţi cei care au aflat pînă cînd
  Fericiţi cei care au aflat pînă unde
  Fericiţi cei care ştiu din propria experienţă
  Fericiţi cei care ştiu din experienţa celorlalţi
  Fericiţi cei care au aflat de ce
  Fericiţi cei care au uitat de ce
  Fericiţi cei care n-au întrebat şi au aflat
  Fericiţi cei care au întrebat şi n-au aflat nimic

  Fericiţi cei care se apropie
  Fericiţi cei care se îndepărtează
  Fericiţi cei care suferă pentru că drumul nu are capăt
  Fericiţi cei care suferă pentru că drumul se înfundă brusc

  Carnea e sfîrtecată de o contradicţie de termeni
  pe patul de moarte trupul se tîrîie pînă la margine şi
  se aruncă în hău:

  mai suna-veţi pentru mine stele din sînge?
  mai afla-veţi unde se varsă sîngele tuturor?

  Fericiţi cei care au încheiat o înţelegere
  Fericiţi cei care au încălcat toate înţelegerile
  şi acum îi aşteaptă viaţa la cotitură
  Fericiţi cei care au uitat de ce – oricum răspunsul

  era aproximativ,
  oricum mai urma ceva care ar fi schimbat ordinea lucrurilor
  Fericiţi cei nefericiţi pentru ei ziua se naşte cu vinovăţie

  Fericiţi cei mutilaţi din iubire
  Fericiţi cei care au abandonat cînd mai aveau atît de puţin,
  atît de puţin –

  Fericiţi cei care au plătit totul în viaţă
  şi le-a mai rămas o mulţime de mărunţiş
  cu care pot să joace pe mize obscure la zaruri

  Fericiţi cei care ar fi vrut altceva de la soartă
  Fericiţi cei care au urcat pînă în vîrf
  şi de acolo n-au mai ştiut dacă să se întoarcă acasă
  să aducă pîinea ca un trofeu
  sau să rămînă ca martori ai propriilor ascensiuni

  Fericiţi cei care nu vor să ştie nimic
  Fericiţi cei care vor să ştie totul
  şi cu unii şi cu alţii am fost în cîrdăşie
  pe cînd fluturele spărgea crisalida
  pe cînd floarea depunea mărturie cu propria mireasmă

  Fericiţi cei care sînt pe punctul de a cîştiga războiul
  dar le mai lipseşte un moment de ură
  Fericiţi cei care spun nu
  cînd eu sînt pe cale să adun la un loc
  stelele din două nopţi diferite

  Trăiesc laolaltă cu cîţiva morţi
  şi cu cîţiva vii
  de prea multe ori morţii îi încurajează pe cei vii:
  rezistă, rezistă,
  l-am auzit pe Dumnezeu cu urechile mele spunînd
  că viitorul nu-i atît de negru!

  O mulţime de lucruri nu le-am trăit dar mi le amintesc
  pe altele le-am trăit, dar le-am uitat
  Fericiţi cei care pînă la urmă au conchis

  că viaţa nu e mai importantă
  decît o călătorie în care sufletul trage hoitul după el
  ca să-i arate ce lucruri minunate
  ar fi avut de pierdut
  dacă ar fi ezitat să se nască

  Fericiţi cei care au urcat
  Fericiţi cei care au coborît
  îi urmăresc şi pe unii şi pe alţii
  se tîrăsc pînă în centrul oraşului,
  chiar de mai multe ori pe zi,

  de fiecare dată o fac cu determinarea cu care ar săvîrşi
  un ritual.

  Trag cîte o linie pe perete
  la fiecare plecare, la fiecare sosire.

  Poate că într-o zi ar trebui să le spun
  dar poate că e mai bine să nu ştie

  Adrian Alui Gheorghe

   

 •  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului

 Articolul 1 – Testimoniu

(1) Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără “Light of Life”, Ediția I, Suceava © 12-13 mai 2023, se organizează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte CALINIC, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

(2) Concursul este inițiat și spre amintirea Ieromonahului Nectarie CHIRIȚĂ, fost Egumen al Schitului Cărbuna (Vânători-Neamț), versificator și cântăreț bisericesc, mutat la cele veșnice la doar 26 de ani.

 Articolul 2 – Organizatori și parteneri

(1) Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Parohia “Nașterea Maicii Domnului” Suceava, Fundația “In Memoriam” Suceava, Casa de Poezie Light of ink Suceava, denumite în continuare Organizatori;

(2) Primăria și Consiliul Local Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, Liceul Teoretic “Varlaam Mitropolitul” din Iași, denumite în continuare Parteneri.

Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului cultural, au decis următoarele:

(3) Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără “Light of Life”,  Ediția I, Suceava © 24-25 mai 2023;

(4) Regulamentul concursului este întocmit și este făcut public, potrivit cutumelor consacrate.

 Articolul 3 – Condiții de participare

(1) La concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, indiferent de etnie, sex sau religie, care nu au depășit vârsta de 26 de ani, nu au publicat un volum individual de poezie și îndeplinesc toate celelalte condiții prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a concursului;

(2) Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor creații literare pentru care nu dețin drepturi de autor, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

(3) Creațiile literare trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a concursului vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de Fișă de participare, care va cuprinde următoarele Date personale, fără alte specificații: nume și prenume, vârstă, adresă de domiciliu, număr de telefon, e-mail.

(4) Documentele menționate anterior (textele literare + fișa de participare) se vor transmite doar în format electronic, la adresa de e-mail: concurs.lightoflife@gmail.com, într-un mesaj care să aibă ca subiect formularea: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără “Light of Life”. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii va duce la descalificarea automată a participantului.

 Articolul 4 – Calendar de desfășurare

(1) Ediția I a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără “Light of Life” se desfășoară după următorul calendar:

 1. 01.02.2023 – 15.05.2023 – Înscrierea concurenților, primirea lucrărilor;
 2. 15.05.2023 – 20.05.2023 – Evaluarea lucrărilor, centralizarea rezultatelor;
 3. 20.05.2023 – Anunțarea câștigătorilor;
 4. 24.05.2023 – 25.05.2023 – Festivitatea de premiere.

Articolul 5 – Tematică

(1) Concursul dispune tematica religioasă a creațiilor literare, modalitatea de realizare fiind la alegerea participanților. Concursul încurajează originalitatea creațiilor literare, diversitatea stilistică și de viziune, în sincronie cu formele moderne și contemporane de creație poetică.

(2) Fiecare concurent va trimite 5 (cinci) poezii. Acestea vor fi transmise la adresa de e-mail deja menționată: concurs.lightoflife@gmail.com.

(3) Cele 5 (cinci) poezii vor purta același motto, ales de autor, fără alte indicii privind identitatea autorului.

Articolul 6 – Detalii tehnice

(1) Textele creațiilor literare vor fi scrise în limba română, vor fi redactate în WORD (format .doc sau .docx), vor conține diacritice, caracterul Times New Roman de mărimea 12, spațiul între rânduri de 1,5.

 Articolul 7 – Juriu

(1) Juriul va fi format din 6 (șase) membri, după cum urmează: Adrian ALUI GHEORGHE, poet, publicist, editor – președinte; Ioan PINTEA, preot, poet, publicist – membru; Moni STĂNILĂ, poetă, jurnalistă, promotoare culturală – membră; Emil MUNTEANU, profesor, publicist, editor – membru; Vlad SIBECHI, profesor, critic literar, promotor cultural – membru; Gheorghe CÎRSTIAN, profesor, promotor cultural, inițiatorul proiectului – secretar.

(2) Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor.

 Articolul 8 – Premii

 • Marele Premiu Light of life – în valoare de 1500 lei;
 • Premiul I – în valoare de 1000 lei;
 • Premiul al II-lea – în valoare de 750 lei;
 • Premiul al III-lea – în valoare de 500 lei;
 • Premiul special “Ieromonah Nectarie Chiriță” – în valoare de 750 lei;
 • Premiul special pentru un autor din Bucovina – în valoare de 500 lei.

Articolul 9 – Contact și relații suplimentare

Relații suplimentare se pot obține de la Gheorghe CÎRSTIAN, secretar (telefon: 0744611757, e-mail: gheorghe.cirstian@gmail.com).

 

Loading Facebook Comments ...

Fii primul care comentează!