Coperta Nr.13 - limba română

Numărul 13 – română

din EDITORIAL

Cooperare transfrontalieră – iată o realitate care, pentru a dobândi substanță, trebuie să treacă de definiția tehnică, de dicționar. Pentru a o înțelege în realitatea ei palpabilă, cernută prin sita culturii (căci în afara acesteia nimic nu poate dura), tinerii redactori Alecart au participat în august la un workshop a cărui temă a fost chiar aceasta: cooperarea transfrontalieră.

download_arrowDescarcă revista (PDF)

 

Nr.13 Cover - english version

Issue no. 13

1st english issue of ALECART

from EDITORIAL

Cooperation across borders – this is a reality which, in order to gain substance, has to move beyond the technical definition one finds in a dictionary. To understand it in its tangible reality, sifted through the sieve of culture (since nothing can last outside of it), the young Alecart editors took part in a workshop in August, the theme of which was precisely that: cooperation across borders.

Download the magazine (PDF) download_arrow